Archive for November, 2009

New. News. NPOX.

Monday, 16 November 2009

New scenes waiting for publication. Soon.

New deadline Mediafonds: 15 december. Script for soundtrack.

News: Monday November 16, during a work in progress session at the NPOX festival, I will talk about the process so far. Studio Beng 13.30-14.00. Beeld en Geluid, Hilversum.

Hier enkele punten en steekwoorden ter voorbereiding op dit log. Maximum spreektijd een half uur, inclusief vragen. Akbar Simonse en Marco Habanero zullen ook aanwezig zijn.

– Precies een jaar geleden tijdens het NPOX festival ben ik door een jury uitgeroepen tot de verpersoonlijking van een nieuwe manier van werken bij de publieke omroep.
(…) “Dat zijn projecten zelf het hedendaagse mediagebruik tot onderwerp hebben, verleent zijn activiteiten een grote urgentie voor zowel het publiek als zijn collega’s bij de Publieke Omroep.”

Een jaar later. Wat is er allemaal gebeurd? Nog steeds een verpersoonlijking? Nog steeds urgent?

Media Me pool op Flickr groeit. Kloppend hart van het project. Doel project: de Digitale Revolutie dramatiseren op een poëtische en reflectieve manier. Groep administratoren groeide tot 17. Aantal leden boven de 500.

– Een website werd ontwikkelend met steun van ontwikkelingssubsidie eCulture, Mediafonds. Een site waarop gebruikers materiaal konden uploaden en mixen tot een scène, die tezamen een film zouden vormen over De Digitale Revolutie.
Lang, intens, complex proces. Ondertussen vond meeste activiteit op social platforms plaats: Flickr, Facebook, YouTube, Twitter en dit werklog. Urgente vraag: Waarom een nieuwe website bouwen? Waarom niet bestaande websites gebruiken? “Daar zijn waar je publiek is.”

– Veel congressen, festivals etc bezocht. Vaak hetzelfde verhaal gehoord: Luisteren naar publiek. Publiek centraal stellen. Publiek mee laten doen. Etc. Kras in de plaat. Vraag: hoe? Antwoord: doen! (Theorie vs praktijk.)

– Ontwikkelingen bijgehouden op dit werklog.

– Nieuwe koers: ver-per-soonlijken van het onderwerp, de Digitale Revolutie.
Akbar Simonse twee maanden gevolgd en gefilmd. Korte stille scènes online gezet. YouTube en werklog. Portret van een man met zijn computer en zijn camera. (All comments can be used.)

– Nav het verzamelde beeldmateriaal een radioscript schrijven (online publiceren). Audio first. Sounddesign: Arno Peeters. Muziek: Barbara Okma. Daarna beelden monteren. (Werkwijze Flick Radio.)

– Ondertussen Media Me twitterzinnen faven. Materiaal voor script en koor.

– Dramatiseren: Dialoog. Verhaal. Onderwerp terugbrengen tot twee (drie) personen. Akbar Simonse medialiseren, ster maken, inzoomen. Werken zonder script.

– Photoshoot met Marco Habanero. Akbar Simonse in verschillende “versies”. (Kalender.)

– Favoriete quote: “Iedereen kent het moment waarop het internet je grijpt, waarop het je dag, je week of misschien zelfs je leven bepaalt, waarop het internet een ervaring wordt.” Vraag: Hoe kan je zo’n ervaring creëren? Hoe kan oude media nieuwe media interessanter, leuker en mooier maken? Hoe kan je je publiek raken, betrekken? Hoe kan je er een verhaal van maken?

Advertisements